NÉVCÍMTELEFONSZÁM
Fűrész György
polgármester
8074 Csókakő
Kossuth L. u. 69.
06-20/337-0699
Bognár Gábor
alpolgármester
8074 Csókakő
Kossuth L. u. 64.
22/422-033
Bócz Éva
képviselő
8074 Csókakő
Arany J. u. 6.
06-20/3300-710
Csöngedi Károly
képviselő
8074 Csókakő
Kossuth L. u. 84.
22/422-178
Palocsai Jenő
képviselő
8074 Csókakő
Kossuth L. u. 68.
22/422-410
Sáfár Lászlóné
képviselő
8074 Csókakő
Kossuth L. u. 40.
06-20/2183-537
Zsipi Gyula
képviselő
8074 Csókakő
Ady E. u. 42.
06-30/5278-287

Helyi Választási Iroda Vezetője
Csókakő, Petőfi S. u. 3
8074

Ügy száma.: 743-9/2010 

Tárgya : megválasztható önkormányzati 
képviselők számának megállapítása

 

H A T Á R O Z A T

Csókakő községben a 2010 évben tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megválasztható képviselők számát 6 főben állapítom meg.

Döntésem ellen annak közzétételétől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez ( Székesfehérvár, Szent I. tér 9.) kifogással lehet fordulni.

I N D O K O L Á S

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: törvény) 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. A törvény 4. § -a meghatározza a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település esetében a képviselők számát. A törvény 24. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv közli a választási irodák vezetőivel a település lakosságszámát.

A közlés alapján Csókakő település lakosságszáma 2010. január 1-én: 1355 fő.

A fentiek alapján a törvény 4. § c) pontja szerint Csókakő településen a képviselők száma: 6 fő.

A fentiekben foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem

Hatáskörömet és illetékességemet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom jogi alapja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint az Országos Választási Iroda vezetője 18/2010. (VI. 25.) számú intézkedésének 2. és 4. pontja.

A kifogás lehetőségéről a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 102. § (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozat közzétételének módja: a www.csokako.hu internetes honlapon történő megjelenítés, valamint a Körjegyzőség Csókakő hivatalának előterében a hirdetőtáblán való kifüggesztés.

 

Csókakő, 2010. július12.

Kovácsné Szabó Erika 

hvi vez.