Magánszemélyek kommunális adója:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül: a lakás, üdülő, külterületi- zártkerti építmény, üzlet, műhely, beépítetlen építési telek.

    

Az adó mértéke:

Lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, üdülőépület,

beépítetlen belterületi földrészlet után: 17.000.-Ft                                              

Adókedvezmény:

Lakás, üzlet, műhely, külterületi 8zártkerti) építmények, beépítetlen földrészlet után megállapított adóból 5.000.-ft adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a községben állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik.

Iparűzési adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap  2 %-a.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a tv. 37. §. (2) a. pontja szerinti tevékenység végzése után naptári napopnként 1000,- Ft.

A tv. 37. §, (2) bekezdés b. és c. szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 2000,- Ft.

Idegenforgalmi adó mértéke:  100 Ft/ fő/vendékéjszaka

Gépjármű adó:

Az adó alapja: személygépjárművek, motorkerékpárok esetében  a kilowattban kifejezett teljesítmény . Az adó mértékét: a teljesítmény és a gépjármű gyártási évétől eltelt idő  határozza meg  a következők szerint::

  • a gyártási évben és az azt követő   3 naptári évben 345 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő                      4-7 naptári évben 300 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő                    8-11 naptári évben 230 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő                   12-15 naptári évben 185 Ft/kilowatt
  • gyártási évet követő                   16. és ezt követő naptári években   140 Ft/kilovatt

Adómentesség:

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő -, mostoha - vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000.-Ft erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az adó alapja:

- az autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi és lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

- a tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával.

Az adómérték az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után:

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében 1.200,- Ft, az ide nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetében 1.380.-Ft.

Adókedvezmény:

- 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény ját -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály jelzéssel (kóddal) ellátott.

- 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KÖHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Az adókötelezettség kiterjed a 250 cm3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett  motorkerékpárokra is.

A segédmotoros kerékpárok, mopedek továbbra sem lesznek adókötelesek.

Egyéb változás, hogy az utánfutó járműnem bekerül a pótkocsi kategóriába, s ennek megfelelően adózik (önsúly + raksúly 50 %-a.)

A gépjárművek adás-vételével kapcsolatos bejelentés szabályai nem változtak, az illetékes okmányirodánál kell a vételt és az eladást bejelenteni. A gépjárműadóhoz szükséges  adatokat az okmányiroda küldi meg a helyi adóhatóság (jegyző) részére.

Ha a fentiekkel vagy az adózással kapcsolatban további tájékoztatást kérnek , foduljanak az önkormányzat adóügyi  ügyintézőjéhez, aki ügyfélfogadási idő alatt készséggel áll rendelkezésükre.

Együttmüködésüket köszönjük.