• +36-22/583-021
  • +36-30/790-6305
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fejlesztések

00001652
00001653

Hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90
Ajánlatkérő: Csókakő Községi Önkormányzat
Nyertes ajánlattevő: Mór és Társa Kft.
Teljesítés helye: Csókakő közigazgatási területe
Beszerzés tárgya:  
Eljárás fajtája:  
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
CPV kód: 45247112-8; 45111000-8; 45111220-6; 45223500-1; 45232453-2; 45233250-6
Közzététel dátuma: 2010/08/02
Iktatószám: 19898/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:  
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: true
Rövid tartalom: Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

 

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Csókakő Községi Önkormányzat

Postai cím: Petőfi S. u. 3.

Város/Község: Csókakő

Postai irányítószám: 8074

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): Végh Konrád polgármester

Címzett: Csókakő Község Önkormányzata

Telefon: 06-22/422-001

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax: 06-22/583-016

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csokako.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csokako.hu/index.php?oldal=485&menu=182

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)--c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

xEgyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I.4.)

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Csókakő község DNY-i területeinek felszíni vízrendezése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza -- építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás --, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

xKivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Csókakő közigazgatási területe

NUTS-kód HU211

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma

(az 1--27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt

Meghívásos

Tárgyalásos

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község DNY-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8  
További tárgyak: 45111000-8
45111220-6
45223500-1
45232453-2
45233250-6
 

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték (arab számmal) 58.945.974.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) 25 ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3)

A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?

III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

SzempontSúlyszám

III.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY

Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12508 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/05/21 (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Megnevezése

IV.1)

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/07/16 (év/hó/nap)

IV.2)

A benyújtott ajánlatok száma : 8

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mór és Társa Kft.

Postai cím: Fő u. 36.

Város/Község: Balatonkenese

Postai irányítószám: 8174

Ország: HU

Telefon: 06-20/214-5968

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax:

Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 70.000.000.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) 25 ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 58.945.974.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) 25 ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 58.945.974.- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 61.990.783.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) 25 ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:

az évek számát

VAGY a hónapok számát 4

A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem

IV.5 )

Valószínűsíthető --e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

IV.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

 

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

KDOP-4.1.1/E-09-0005 Települési vízrendezés fejlesztése

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2010/06/24 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

 

mikro vállalkozás

kisvállalkozás x

középvállalkozás

egyéb

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

 

Név:

Juhász-Épszer Kft.

Cím:

2045. Törökbálint, FSD Park 1.

Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 60.338.623.-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val

ÁFA (%) 25 ,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

 

CSAT-ÚT KFT. (név)

7465. Szentgáloskér, Petőfi S. u. 40. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. (név)

2490. Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Juhász-Épszer KFT. (név)

2045. Törökbálint, FSD Park 1. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Mór és Társa Kft. (név)

8174. Balatonkenese, Fő u. 36. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Vértesaljai Kft. (név)

8060. Mór, Mikes K. u. 4. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Hornyák Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (név)

2890. Tata, Faller J. úti ipartelep 2158/59 (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

Hajdú és Társai Kft. (név)

1031. Budapest, Áldomás u. 22. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

 

V-DBK Fővállalkozói Kft. (név)

7000. Sárbogárd, Árpád u. 108. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/07 (év/hó/nap)

00001654
00001655
00001656
00001657