Csókakő községi Önkormányzat Képviselőtestületének

12./2006(XII.1) sz. rendelte a képviselők  juttatásáról

 

.Csókakő község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §‑ában valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következő rendeletet alkotja.

 

 

1.§

 

 

(1)   A települési  képviselő évi  80.000 Ft tiszteletdíjban részesül.

 

(2)   Az önkormányzati képviselő választások évében a települési  képviselőket a tiszteletdíj

      megválasztásuk napjától időarányosan illeti meg.   

 

2.§

 

  (1)  A rendelet 2006. december  1-én lép hatályba

       A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

(3)   E rendelet hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti  Csókakő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 4/1995./.IV.28./ számú Rendelete és az azt módosító13/1996./XII.16./ sz. és az 1/2001(II.01.) sz.  Önkormányzati rendeletek.

.

 Csókakő, 2006. November  28.         

 

                        Végh Konrád                                          Kovácsné Szabó Erika

                         polgármester                                                   körjegyző       

 

 

 

 

A rendelt kihirdetve : 2006. december 1.

 

                                                                                                         Kovácsné Szabó Erika

                                                                                                         körjegyző