Csókakő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2008. (XII.19.)  sz. rendelete

a luxusadóról szóló

3/2006. (III.31.) sz. rendelet

hatályon kívűl helyezéséről

 

 

1.§

 

Csókakő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tekintettel arra,   hogy az Alkotmánybíróság 444/B/2006. számú határozatával "a luxusadóról" szóló 2005. évi CXXI. törvényt megsemmisítette, a 3/2006. (III.31.) számú A luxusadóról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.

 

 

2.§

 

E rendelet kihírdetése napján lép hatályba.

Kihírdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

 

Csókakő, 2008. december 16.

 

 

            Végh Konrád                                                                                                          Kovácsné Szabó Erika

           Polgármester                                                                                                                    Körjegyző