Haragszik a pusztabíró, becsületem bántja,
Mért járok az udvarába, a szememre hányja.
Nem járok én csikót lopni, Isten, ember látja:
Miért is van a bírónak kökényszemű lánya.

Haragszik a pusztabíró, zsandárokkal kerget,
Ellopták az udvarából az éjjel a derest.
Ne keresse bíró uram a deres csikóját:
Azon vittem el az éjjel a kökényszemű lányát!