e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2019. február 21. csütörtök, Eleonóra napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

 

A csókakőiek által gyakran énekelt 307 db magyar nótát ajánljuk szíves használatra.

 

( A nóták megtekintéséhez kattintson a címre)

A babám fekete roma lány Kéket nyílik az ibolya, nem sárgát 
A cigányok sátora Kéklő nefelejcset szedtem künn a pusztán
A csókakői tölgyes erdő aljában Kell még egy szó (Honfoglalás)
A faluba nincs több kislány Kérges a tenyerem, a tenyerem
A fonóba szól a nóta  Két babonás szép szemednek
A fuszulyka szára  Kicsi, fehér, meszelt szoba 
A házunk tetején zsuppfedél van Kidőlt keresztfának nem köszön
A kanyargós Tisza-partján Kilencet ütött az óra 
A legszebb ajándék, amit adtál nékem  Kint lakom én Kis-Perjésen
A pécskai cigánysoron nagy a sírás, rívás  Kis kút, kerekes kút
A pesti Korzón Kisasszony napjára 
A szegedi sürgönypózna Kiskereki betyárcsárda
A szeretőm dunántúli Kraszna horka büszke vára
Ahogy én szeretlek Kukorica, tök, haza döcögök
Akácos út Künn a pusztán
Alacsony ház, füstös kémény Lakodalom van a mi utcánkban
Alkonyat száll a pusztára Legyen a Horváth-kertben Budán
Amikor az édesanyám imakönyvét Lehullott a rezgő nyárfa ezüst színű levele
Amikor majd nem leszek Lehullott a rózsalevél
Amikor még gyermek voltam  Lehullott az őszirózsa levele
Anyám képe Lenn a Maros partján
Árok is van, gödör is van Lent a délibábos Hortobágyon
Asszony lesz a lányból Leszállt a csendes éj
Asztalosék kapufáját  Libamáj, kacsamáj
Az én ajkamról már Lőre, lőre, cudar lőre
Az én jó apámnál Lyukas a kalapom teteje
Azt beszélik a faluba  Ma este indulok a frontra
Azt hittem, hogy boldog leszek Madár vígan dalol
Azt mondják az álom Már minálunk babám
Azt mondják, hogy szerencsém van Maros menti fenyves erdő aljába
Badacsonyi kéknyelűt Még azt mondják
Balaton közepe Még egy éjszaka
Balogh Örzse keszkenője Megállok a keresztútnál
Bánk bán: Hazám, hazám Megdöglött a bíró lova
Befordultam a konyhára Megehülök, kinyitom a bicskámat
Befútta az utat a hó Megérett a repce
Bekapáltuk szőleinket Megfordítom kocsim rúdját
Bementem a patikába Megkondult a kecskeméti öreg templom
Beterelték a ménest a karámba Megugrattak Hortobágyon
Bokrétát kötöttem Messze falu, kicsi templom
Búbánatos annak az élete Messze van a kicsi falum
Búcsút int az ősz a nyárnak Messze van a nyíregyházi kaszárnya
Búsan szól a kecskeméti Öregtemplom Mikor én még
Cifra gulya, cifra gulya Minden piros-fehér rózsát
Cifra szűröm szögre van Minden szent áldása
Cifra tornyos Minek a szőke énnékem
Cigány vagyok Miskolc mellett sátoroznak
Cigánysoron nem merek Mit susog a fehér akác hervadozó virága
Csak úgy mondom magának Most van a Nap lemenőbe
Cserebogár, sárga cserebogár Nád a házam teteje
Cseresznyevirágos volt a háza tája Nagy a feje, búsuljon a ló
Cserfaerdő Nagyságos kisasszony 
Csit csat, rózsám, hallod Ne gondold, hogy az a tavasz
Csókakőre két úton kell bemenni Ne menj kislány a tarlóra
Darumadár fent az égen Ne mondja senkinek 
Debrecenben voltam Ne nézzetek úgy rám, mint egy csavargóra
Deres már a határ  Ne szidjátok a részeget
Domboldalon áll egy öreg nyárfa Ne szidjatok soha engem
Édes kedves tekintetes asszony Nékem olyan asszony kell 
Édes, kicsi mese volt Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Édesanyám kössön kendőt Nem jön levél, hiába várom 
Édesanyám te jó asszony Nem kell nékem a pogácsa
Édesanyám, nem tudok elaludni Nem kell pénz a boldogsághoz
Egy asszonynak kilenc lánya Nem születtél Te sem, mint Én
Egy Jóska van a faluban Nem tudom az életemet
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát Nem zörög a haraszt
Egyetlenegy boldog percre Nincs a pusztán rózsabokor
Egykrajcáros levélpapír Nincs cserepes tanyám
Egyszer egy asszony tört be Nincs nékem száz hold földem
Eladom a kocsimat Nincsen rózsa tövis nélkül
Életemben csak kettőt szerettem Nótás kedvű volt az apám
Elkerülsz, mert szegény vagyok Nyáron vályogot vetek
Elmegyek én Nyugdíjas induló
Elment a Lidi néni Oda van a virágos nyár
Elszálltak az évek Országúton hosszú a jegenyesor
Eltörött a hegedűm Ott ahol, zúg az a négy folyó
Én Csókába a fő utcán Öreg idő, szálló idő
Én lassan öregszem Öreg prímás, tégy hangfogót
Én nálam egy boldog óra Ősszel a tearózsa
Én vagyok a falu rossza Paprika, só
Ennek a kislánynak Piros hajnal, piros élet
Erdő mellett, de magos Piros lett a paradicsom
Erdőszélén nagy a zsivaj, lárma Piros pettyes ruhácskában
Eresz alatt fecskefészek Piros pünkösd napján
Eresz alatt fészkel a fecske Piros rózsák beszélgetnek
Esik eső csendesen Porzik, porzik a csókakő utca
Esik eső sűrű cseppje Rámás, piros csizmát vettem
Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam Repülj, repülj hétpettyes
Esteledik a faluba, haza kéne menni Rózsa, rózsa bazsarózsa levele
Évszakok Rózsa, rózsa, sárga rózsa
Ez a föld a hazám Rózsabokorban jöttem a
Ezt a kerek erdőt Rózsafa virít az ablakom alatt
Ezüsttükrös kávéházban Rúg a rigó, verje devla
Fája szívem, jaj de nagyon beteg Sárga a csikóm, sárga nyereg rajta
Fehér selyem, csipkés szélű Sárga a rigó, kerek a cipó
Fejik a  fekete kecskét Sárga csizmát visel a babám
Fekete szem éjszakája Sárgadinnye levele
Felleg borult az erdőre Sárgarépát nem jó
Fényes a cipőm Selyem kendő, selyem kötény
Főztem neked Simulj a szívemhez kedvesem
Futóbolond lett Sirassatok engem orgonavirágok
Galambszívet örököltem Sose lettem volna 
Gyengéden ölelj át Sűrű sötét felhők
Gyere Bodri kutyám Szánt a babám csireg - csörög
Gyere velem az erdőbe Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked
Gyergyón innen, vagy még azon is túl Százforintos bankó
Gyöngyvirágos kiskertedben Székely himnusz
Gyönyörűt álmodtam Szép a rózsám, nincs hibája
Ha az enyém volnál Szép asszonynak kurizálok
Ha egy őszi estén Szép az erdő, ősszel is szép
Ha én rózsám kakukkmadár Szép vagy, gyönyörű vagy 
Ha meguntál kis angyalom Szerelmes a Nap a Holdba
Ha szívedbe zárnál Szeressük egymást gyerekek
Hajlik a jegenye Szeretem a kertet, mely a házad körül virul
Hajlik a rózsafa Szeretlek én, jöjj vissza hozzám
Halljátok cigányok Szeretnék május éjszakáján
Hallod Zsuzsika, szól a muzsika Szeretnélek újra rózsák között látni
Hallod-e nótás, füttyös Szomorú a nyárfaerdő
Haragszik a pusztabíró Születtem a Kiskunságon 
Harangoznak a mi kis falunkban Tanulj meg fiacskám komédiázni
Három deci Tavasz éjszakákon
Hat nap óta szól a nóta Te vagy nékem az, az asszony
Hazudnak a gyöngy betűk Tegnap se ragyogott több csillag az égen
Hegedülnek, szépen muzsikálnak Tele van a város
Hej! Iharfa, juharfa Temető a Tisza
Hej, cigányok Tisza-partján faragnak az ácsok
Hej, fellegek, fellegek  Tizenhárom végből
Hét csillagból van a Göncöl szekere Úgy még sose volt
Hétre ma várom a Nemzetinél Úgy szerettem a rányimat
Hiába süt a világra  Ütött kopott, öreg csárda
Hogy mondjam meg néked Valahol az ember mindig elhibázza
Hogyha egyszer nem leszek már Valahol egy kis faluban
Hogyha ír majd édesanyám Valamikor néked vittem 
Holló lovam lába nyomát Valamikor úgy szerettél
Honfoglalás (Kell még egy szó) Valamikor úgy szerettem a virágot
Hová repülsz fecskemadár Vallomásra küldöm a szívemet néked
Húzd csak prímás Van egy ház a Tisza-parton
Illatoztak a virágok Van egy szőke asszony
Írom a levelem Vándor felhők fenn az égen 
Jaj, de magas,jaj,de magas Várjatok még őszi rózsák
Jaj, de szép kék szeme Vásárhelyi híres promenádon
Jázminbokor kihajlik az utcára Vásárhelyi sétatéren 
Jegenyefán fészket rak a csóka Vecsernyére szól a harang
Jégvirágos hideg tél volt Vége már a dáridónak
Jó a lány, szép a lány Vége, vége, vége már
Jó estét kívánok Végigmentem az ormódi temetőn
Józanságra nagy bennem az akarat Virít már a szarkaláb
Káka tövén költ a ruca Volt nekem egy fehér szárnyú
Kalapomra páros tubarózsát vettem Vörös bort ittam az este
Kalász, kalász Zivataros sötét az ég
Kár valakit visszahívni Zöld erdő mélyén, kispatak szélén
Kék a búzavirág Zúg az erdő, zúg a nádas
Kék nefelejcs Zsebkendőm négy sarka
Kék szemű lány

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.